รับตรง โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา ปี 57

ประกาศการรับสมัครสอบนักเรียน โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) ในภาคตะวันออก ๑๒ จังหวัด คณะวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

เปิดรับสมัคร10 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2557
        ระเบียบการ คลิกที่นี่ 
        แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล คลิกที่นี่ 
        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์