โควตา คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ใน 2 โครงการ โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาต่อ ในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ โควต้าบุตรชาวประมง