รับตรง 5 โครงการ ม.บูรพา ปีการศึกษา 2557


การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่าง ๆ  มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เปิดรับสมัคร 16 กันยายน ถึง 10 ตุลาคม 2556

        ๑. โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  ระเบียบการ คลิกที่นี่  สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ 
        ๒. โครงการเพชรตะวันออก  ระเบียบการ คลิกที่นี่  สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ 
        ๓. โครงการโควตาพิเศษ โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ"  ระเบียบการ คลิกที่นี่  สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ 
        ๔. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาท้องถิ่น (รอบ 1) วิทยาเขตจันทบุรี  ระเบียบการ คลิกที่นี่  สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ 
        ๕. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ  ระเบียบการ คลิกที่นี่  สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่