รับตรง เภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 1

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบรับสมัครออนไลน์เปิดรับ 16 กันยายน 2556 ถึง 14 พฤศจิกายน 2556  

โครงการที่เปิดรับ
1. โครงการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ โควตาพิเศษ 20 คน
2. โครงการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ รับตรง  40 คน
3. โครงการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ เพิ่มพิเศษ 55 คน
4. โครงการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ ร้านยาคุณภาพ 5 คน
5. โครงการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น 10 คน