กำหนดการ สอบตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2557

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี (สอบตรง)


ประจำปีการศึกษา 2557
 เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง  28 กุมภาพันธ์ 2557
คุณวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. และ คุณวุฒิ ปวส.