กำหนดการรับตรง ม.ราชภัฎสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  กำหนดการรับตรงนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2557 
เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 5 มการาคม 2557  สอบ 25-26 มกราคม 2557

รอระเบียบการจริงออกต่อไปจ้า