โครงการ Science Access 14 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

โครงการ Science Access 14 คืออะไรกันหนอ ??
สำหรับ โครงการ Science-Access จัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่ร่วมกันสรรค์สร้างโครงการนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ให้กับน้องๆในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เพื่อการเตรียมตัวสอบคัดเลือกในระดับอุดมศึกษา  โดยโครงการจะจัดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียนของทุกๆปี
        ส่วนในปี2556นี้ โครงการ Science Access ได้จัดกิจกรรมขึ้นเป็นครั้งที่ 14 ภายใต้กิจกรรมที่ชื่อว่า“Science Access 14 กุญแจวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14” ซึ่งกุญแจวิทยาศาสตร์เปรียบเสมือนกุญแจวิชาที่จะปลดล็อคความรู้ต่างๆในวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับน้องๆในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ อีกทั้งยังเป็นแนะนำหลักสูตรทางการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วยในสาขาวิชาต่างๆ แถมยังรวมถึงการแนะนำสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และข้อได้เปรียบต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่มีต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่ออีกด้วย^^
สำหรับโครงการนี้น้องๆจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง ? จากโครงการ Science Access 14 กุญแจวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14ได้ทบทวนความรู้ฟิตสมองเพื่อเตรียมสอบในระดับอุดมศึกษาโดยมีเนื้อหาทบทวนระดับ ม. ปลาย ใน 4 วิชาหลักทางสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้แก่ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ และ วิชาคณิตศาสตร์ โดยให้น้องๆได้ฝึก/ลองทำโจทย์ของข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปีต่างๆ และเรียนรู้เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาในรูปแบบต่างๆและยังได้ทดลองสัมผัสกับบรรยากาศการเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างแท้จริง
++รูปแบบกิจกรรม++
การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบการบรรยายประกอบเอกสาร  วิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ วิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และวิชาคณิตศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 6 วันต่อสัปดาห์โดยมีพี่ๆของแต่ละเอกสาขาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาสอนและมีการทดสอบวัดความรู้ทางด้านวิชาการอีกด้วย
>>>> คอร์สตะลุยโจทย์ <<<<
โหดขิงๆกับ การตะลุยโจทย์ ไม่ว่าจะเป็น วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี  วิชาชีววิทยา และวิชาคณิตศาสตร์  โดยเป็นการรวบรวมโจทย์จากหลากหลายปีและหลากหลายสำนัก เพื่อจะให้น้องๆทุกพบกับโจทย์หลากหลายรูปแบบและประยุกต์เพื่อไปสู้รบกับการสอบเข้าอุดมศึกษาอันหลากหลายสถาบันในปัจจุบัน โดยมีเนื้อหาในแต่ละวิชาที่มีการรวบรวมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6 :))
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556
## ด่วน รับจำนวนจำกัด นะจ๊ะ เด็กๆ ##

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมทบทวน ตั้งแต่วันที่9-26 ตุลาคม พ.ศ. 2556
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)สมัครผ่านทาง Internet ทางๆนี้ scienceaccess14.blogspot.com/
หรืออีกช่องทางwww.facebook.com/ScienceAccess14

ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ 1,200 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

พี่ฝน : 083-9162955
พี่หนึ่ง : 087-2480163
พี่ปาล์ม : 089-6659460
จัดกิจกรรมโดย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล