คณะ ICT ม.มหิดล จัดงาน ICT Open House 2013

คณะ ICT ม.มหิดล จัดงาน ICT Open House 2013
ในวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ คณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา น้องๆ ที่สนใจห้ามพลาดนะคะ มีกิจกรรมดีๆๆ มากมายค่ะ