ค่ายอยากเป็นครู โครงการ 7 ครุศาสตร์ จุฬาฯ มาแล้วจ้า


 
อยากรู้จักกับคำว่า "ครู" ใช่หรือไม่
ได้เวลาแล้วสำหรับน้องๆ ที่สนใจ "ความเป็นครู"
พี่ๆ นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มารู้จักกับความเป็นครู ในค่ายอยากเป็นครู โครงการ 7 พบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย เชื่อว่าค่ายนี้จะให้ความรู้ ประสบการณ์ กับน้องๆ อย่างมากแน่นอน

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ 29 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม 2556 จัดค่ายวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2556 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/CUKRUCAMP
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/CUKRUCAMP หรือ www.edu.chula.ac.th/CUKRUCAMP