ค่ายตะกายฝันครั้งที่1 โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ค่ายตะกายฝัน ครั้งที่ 1 สู่วันเป็นแพทย์ทหาร เปิดรับสมัครน้องๆ ม.4-ม.6 จำนวน 200 คน รับสมัครได้ถึงวันที่ 16 กันยายน 2556 ตอบข้อสงสัย แพทย์ทหาร คืออะไร เรียนเหนื่อย ฝึกหนักแค่ไหน เหมาะสำหรับเราหรือป่าว !! ค่ายนี้มีคำตอบให้น้องๆ จ้า