รับตรง โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ และ โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2557


โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

กำหนดการจัดการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557

 • รับสมัครสอบ : วันจันทร์ที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556
 • กำหนดการสอบ : วันเสาร์ที่ 7 – วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2556
 • ประกาศผลสอบ : วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557
 • สมัครและติดตามรายละเอียดการสอบผ่านทาง www.niets.or.th

กำหนดการจัดการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา

 • รับสมัครสอบ : วันศุกร์ที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556
 • กำหนดการสอบ : วันเสาร์ที่ 4 – วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2557
 • ประกาศผลสอบ : วันอังคารที่ 11 กุมภาัพันธ์ 2557
 • สมัครและติดตามรายละเอียดการสอบผ่านทาง www.niets.or.th

โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT

กำหนดการจัดการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557

 • รับสมัครสอบ : วันจันทร์ที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556
 • กำหนดการสอบ : วันเสาร์ที่ 7 – วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2556
 • ประกาศผลสอบ : วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557
 • สมัครและติดตามรายละเอียดการสอบผ่านทาง www.niets.or.th

โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี


Admission Room : ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร / สั่งพิมพ์ใบสมัคร / ยกเลิกใบสมัคร โดยการ Log in ด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน