ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช ครั้งที่ 15

UploadImage
                    ค่าย เส้นทางสู่หมอศิริราช ครั้งที่ 15  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา : https://www.facebook.com/SIMEDCAMP15