ปฎิทินรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา 2557

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แจ้งข้อมูลปฎิทินรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 

รอบแรก รับสมัคร 6 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2557
รอบสอบ รับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ ถึง  6 มีนาคม 2557

ปล รอบแรกน่าจะใช้แค่ คะแนน  GPAX  + GAT/PAT นะครับ
      รอบสองใช้  GPAX + GAT/PAT และ 7 สามัญ
ตัวอย่างระเบียบการ ม.บูรพา ปีการศึกษา 2556 
    รับสมัคร รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 
    รับสมัคร รับตรงทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่