เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง แพทย์-ทันตะ ม.ขอนแก่น 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการผู้มีึความสามารถพิเศษทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ (MDX)
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ 
*******************************************************************
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02)
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ 
*******************************************************************
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557
รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการผู้มีึความสามารถพิเศษทางวิชาการ (DTX)
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ 
*******************************************************************
ตารางสอบวิชาสามัญ 7 วิชา MDX.,MD02, DTX. 
*******************************************************************
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557
รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) ยังไม่ประกาศ
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODODยังไม่ประกาศ