กสพท.รับตรงแพทย์ 1,475 คน เปิดรับสมัคร 1-30 พ.ย.นี้


UploadImageกสพท.กำหนดรับตรงแพทย์ปี 2557 จำนวน 1,475 คน โดยเลื่อนปฏิทินรับสมัครออกไปตามปฏิทินการศึกษาปี 2557 รับประชาคมอาเซียน เปิดรับสมัคร 1-30 พ.ย.56 จากเดิมเปิดรับเดือน ส.ค.แนะสมัครด้วยตัวเองทุกขั้นตอน และตรวจสอบปฏิทินการสอบได้ทาง www9.si.mahidol.ac.th
 
ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) และตัวแทนคณะแพทยศาสตร์จากสถาบันต่างๆ ร่วมแถลงหลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบรับตรงของกลุ่ม กสพท.โดยปีนี้มีคณะแพทยศาสตร์ 13 สถาบัน และทันตแพทยศาสตร์ 7 สถาบันที่จะร่วมดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลรวม 1,475 คน เริ่มสมัครสอบคัดเลือกและสอบวิชาเฉพาะทางอินเทอร์เน็ต 1-30 พ.ย.2556 และดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้กำหนด ก่อนทำการสอบวิชาเฉพาะของ กสพท.ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพในวันที่ 14 มีนาคม 2557 โดย กสพท.มั่นใจว่าจะสามารถส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในช่วงเดือนเมษายน 2557 และส่งรายชื่อไปให้ สอท. เพื่อเข้ากระบวนการเคลียริ่งเฮาส์ในวันที่ 23 พ.ค.2557
 
ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้สมัครได้เลื่อนเวลาการคาดว่าจะจบการศึกษาของผู้ที่ศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า เป็นเดือนกรกฎาคม 2557 เพื่อสอดคล้องการปรับปฏิทินการศึกษาปี 2557 อีกทั้งผู้ที่ได้รับคัดเลือกและยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ (เฉพาะ7 สถาบันที่เข้าร่วมกับ กสพท.) ตามโควตาพื้นที่ หรือโครงการพิเศษต่างๆ ในปีการศึกษา 2557 จะถูกลบชื่ออกจากระบบการคัดเลือกของ กสพท.ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2557
 
ศ.นพ.อาวุธ กล่าวว่า โครงการนี้ กสพท.ร่วมมือกับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่ือลดภาระและลดปัญหาในการมอบตัวเข้าศึกษาซ้ำซ้อนหลายสถาบันในปีการศึกษาเดียวกัน และมีการปรับเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2557 ส่วนคะแนนการสอบโอเน็ต ถึงแม้จะไม่นำมาใช้ในการคัดเลือก แต่ได้กำหนดเงื่อนไขว่าผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต้องมีคะแนนรวม 5 กลุ่มสาระวิชาไม่น้อยกว่า 60 และขอย้ำสำหรับนักเรียนให้สมัครทุกขั้นตอนด้วยตนเองเพื่อให้ข้อมูลในการสมัครถูกต้องครบถ้วน และไม่แนะนำให้สมัครในวันสุดท้าย เนื่องจากระบบการสมัครทางอินเทอร์เน็ต อาจเกิดปัญหา ทำให้ไม่สามารถสมัครได้ทันเวลา
 
ทั้งนี้ การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบรับตรงของกลุ่ม กสพท.มีการเลื่อนเวลาตามปฏิทินการศึกษาปี 2557 ที่มีการปรับเลื่อนให้สอดคล้องกับประชาคมอาเซียน จากปีก่อนที่เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตวันที่ 1-31 สิงหาคม สอบวิชาเฉพาะของ กสพท.10 พฤศจิกายน และสอบ 7 วิชาสามัญโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (สทศ.) ช่วงต้นเดือนมกราคม และประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์กลางเดือนกุมภาพันธ์ แต่ในปีนี้ การสมัครสอบรับตรงของ กสพท.และ 7 วิชาสามัญอยู่ในช่วงเดียวกันในเดือนพฤศจิกายน 2557 เพื่อความสะดวกและไม่เกิดปัญหาการลืมสมัครสอบ โดยตรวจสอบปฏิทินการสอบคัดเลือกและรายละเอียดในปีนี้ได้ทาง www9.si.mahidol.ac.th