แม่ฟ้าหลวง ติดตามข่าวการรับตรง ได้ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม


 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศทางหน้าเว็บไซต์ว่า
สามารถติดตามข่าวการรับ ปีการศึกษา 2557
ได้ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม