ฟีโบ้เตรียมเปิดวิศวกรรมหุ่นยนต์ มีทุนให้อย่างน้อยปีละ 30 ทุน


UploadImage


สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST)  จับมือสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อร่วมมือจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation Engineering) เตรียมเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2557 พร้อมให้การสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างน้อยปีละ 30 ทุน รวมทั้งทุนเพื่อการพัฒนาหลักสูตร และทุนพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 
 ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพล ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบัน เข้าพบ รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อหารือความร่วมมือร่วมกับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ฟีโบ้ ในการจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation Engineering) ที่จะเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2557 


UploadImage


โครงการนี้สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST) จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างน้อยปีละ 30 ทุน รวมทั้งทุนเพื่อการพัฒนาหลักสูตร และทุนพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ให้สามารถรองรับการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่เน้นให้นักศึกษาได้เรียนทฤษฎีและได้ลงมือปฏิบัติงานจริงบนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่มีความเป็นมาตรฐาน

โดย THAIST จะนำเสนอการจัดหลักสูตรดังกล่าวแก่นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 นี้ และคาดว่าจะมีการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบัน ในราวปลายเดือนพฤษภาคม 2556

ที่มา - 
http://www2.kmutt.ac.th/