รับตรง โครงการภาคพิเศษสาขาเทคโนโลยีการบรรจุ ม.เกษตร 2556


UploadImage

รับสมัครเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
โครงการภาคพิเศษสาขาเทคโนโลยีการบรรจุ

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในสาขาเทคโนโลยีการบรรจุ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ
- เปิดรับสมัครและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2556
- สถานที่รับสมัครและสอบสัมภาษณ์: ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 5 ชั้น 6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
- สรุปผลการรับสมัครและจำนวนนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อภาควิชาทางโทรศัพท์ 02-5625045 และ 02-562-5099

ที่มา : 
http://www.agro.ku.ac.th/thai/news_detail.php?id=554&cid=1