เปิดระบบ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ Admissions แอดมิชชั่น 2556


การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ในระบบกลางประจำปีการศึกษา 2556


 
(ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว12-26 เม.ย 2556)
เว็บไซต์หลัก  http://www.cuas.or.th/


หน้าเว็บไซต์หลัก http://www.cuas.or.th/index.php