ข่าวด่วน ม.6 เผา สทศ !! ไม่พอใจ สทศ. ข้อสอบไม่ได้มาตรฐาน


กลางดึก ของวันที่ 1 เมษายน 2556 เด็ก ม 6  อายุ 18 รอบ เผา สทศ !!!
เนื่องจาก เกิดความไม่พอใจ สทศ ทั้งประกาศผล GAT-PAT ช้ากว่าปีก่อน
และ ข้อสอบ GAT PAT และ  O-NET ก็ออกข้อสอบผิดซ้ำซาก
อีกทั้งยังไม่ยอมเฉลยข้อสอบ 
ทำให้ เด็ก หลายคนเกิดความเครียดสะสม  อย่างรุนแรง !!!!
จนในที่ กลางดึก ของวันที่ 1 เมษายน 2556  
เด็ก ม 6 รอบ เผา  สทศ !!!
.
.
.
.
.
.
.
.

April Fool's Day  


ขอขอบคุณรูปประกอบ จาก INTERNET