รับตรง แพทย์ พระมงกุฏเกล้า รอบที่3 ปีการศึกษา 2556


วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุเกล้า กำหนดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ร่วมกับ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ระบบรับตรงรอบ ๓ รับสมัคร 18-23 เมษายน 2556
รายละเอียดกำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า