เปิดรับสมัครแล้ว โครงการสมทบพิเศษ พระนครเหนือ 2556


 
รับสมัครวันที่ 19 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

**ให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติการศึกษา และข้อมูลการรับสมัคร
ของคณะที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา ก่อนทำการสมัคร


ดูข้อมูลการรับสมัคร โครงการสมทบพิเศษ ปีการศึกษา 2556

ระเบียบการรับสมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี 
ระเบียบการรับสมัครระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ปี 
ระเบียบการรับสมัครรวมทุกระดับ

 เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ โครงการสมทบพิเศษ
ดูคำแนะนำกรณีเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ไม่ได้
ดูคำแนะนำกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามใบแจ้งฯ
ขอเชิญผู้สมัครทุกคนร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ