ปี 2013 สายอาชีพ"วิทย์-คณิต"ดีที่สุด สวนทาง "นักข่าว-นักแสดง"อาชีพแย่สุด


นิตยสารไทม์ อ้างรายงานจาก เว็บไซต์ Careercast.com เปิดเผย อันดับอาชีพที่ดี และ แย่ที่สุด ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตัวเลขจากหน่วยงานด้านสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา โดยคำนวนจากรายได้จากการ ความเครียด แนวโน้มการจ้างงาน รวมถึง สิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน

โดย 10 อันดับอาชีพที่ดีที่สุด ซึ่งล้วนแต่เป็นอาชีพสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยเฉพาะสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ นักคำนวณค่าสถิติประกันภัย (87,650 ดอลลาร์สหรัฐ) , วิศวกรชีวเวช (81,540 ดอลลาร์สหรัฐ), วิศวกรพัฒนาซอฟแวร์, นักโสตสัมผัสวิทยา, นักวางแผนการเงิน, จักษุแพทย์, นักกายภาพบำบัด และนักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์


ส่วนอาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย ถูกจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่ง ใน 10 อาชีพ ที่มีความเครียดน้อยที่สุด โดยพิจารณาจาก ความมั่นคงในอาชีพ ค่าตอบแทนที่ได้รับ และความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ต่ำ โดยหากเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชนแล้วจะได้รับค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนนักเรียนในคณะที่ค่อนข้างต่ำ อีกทั้งการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะเลือกเรียนในคณะตามความสนใจ ซึ่งแตกต่างจากการสอนในระดับอนุบาลหรือระดับประถม

ส่วนอาชีพที่มีความเครียดมากที่สุด คือ ทหารในกองทัพสหรัฐ, ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์, นักแสดง และตำรวจ ซึ่งอยู่ในอันดับล่างของตางราง และเป็นอาชีพที่ดูจะไม่พึงปรารถนาที่สุด เพราะเป็นอาชีพที่มีความเครียดสูง เนื่องจากมีกำหนดเวลาส่งงานที่ตายตัว และเป็นอาชีพที่สังคมคาดหวังค่อนข้างสูง


โดยอาชีพผู้สื่อข่าว นอกจากจะต้องทำงานภายใต้ความกดดันและความคาดหวังจากสังคมแล้ว แต่ยังต้องทำงานในชั่วโมงการทำงานที่มาก สวนทางกับฐานเงินเดือนที่ค่อนข้างต่ำ