ประกาศผลม.1 พบเด็กยังไม่มีที่เรียนกว่า 5,000 คนวันนี้(27 มี.ค.) นายสัจจา ศรีเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)  เขต 2  กรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2556 ว่า การประกาศผลสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ซึ่งในสพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร
หลังจากการประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไปและในเขตพื้นที่บริการจะมีนักเรียนที่ยังไม่มีที่นั่งเรียนประมาณ 5,600 คน แต่ขณะนี้มีที่นั่งสำรองที่จะรับเด็กเข้าเรียนได้เพียง 1,400 คน ดังนั้นจึงต้องรอนักเรียนที่สอบติดโรงเรียนดังและสละสิทธิจากโรงเรียนทั่วไป และยังต้องรอผลการจับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนในวันที่ 31มี.ค. นี้ด้วย จะทำให้ทราบจำนวนที่นั่งว่างที่จะรองรับและเกลี่ยนักเรียนเข้าไปเรียนได้ทั้งหมดและจะทำให้ทราบจำนวนนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนที่แท้จริง เนื่องจากเด็กเหล่านี้ไปสมัครสอบในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงและ โรงเรียนทั่วไปด้วย ทั้งนี้หลังจากการจับสลากเด็กคนใดที่ยังไม่มีที่เรียนให้แจ้งชื่อที่เขต พื้นที่การศึกษาระหว่างวันที่ 7-8 เม.ย. นี้ เพื่อเกลี่ยไปเรียนยังโรงเรียนสหวิทยาเขตอื่นๆ ที่ใกล้เคียงต่อไป

“อาจจะมีผู้ปกครองหลายคนไม่พอใจที่จะเกลี่ยบุตรหลานของเขา ไปยังโรงเรียนสหวิทยาเขตและต้องการให้บุตรหลานเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง  ซึ่งเขตพื้นที่การศึกษาอยากชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองว่า อย่าไปยึดติดกับโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เพราะการจะให้บุตรหลานของตนเองได้เรียนโรงเรียนดีๆจะต้องดูศักยภาพของผู้เรียนด้วย ฉะนั้นหากจะรอที่นั่งว่างจากโรงเรียนดังจึงเป็นเรื่องยาก”  ผอ.สพม.เขต2  กรุงเทพมหานคร  กล่าวและว่าการเกลี่ยนักเรียนจะเกลี่ยภายใน 11 กลุ่มสหวิทยาเขตทั้งหมดก่อนและหากเต็มก็จะเกลี่ยไปยังโรงเรียนสหกิจศึกษาของกรุงเทพมหานคร และยังมีโรงเรียนเอกชนหลายแห่งในสพม.เขต 2กรุงเทพมหานครที่ยังมีนั่งว่างรับได้อีก ดังนั้นในปีนี้นักเรียนชั้นม.1จึงไม่น่ามีปัญหาน่าห่วงมากนักเพราะจำนวน ยอดสมัครก็น้อยกว่าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามสำหรับการประกาศผลสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะประกาศผลในวันที่ 28 มี.ค.นี้

ด้านนายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผอ.สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การรับนักเรียนชั้นม.1 ในเขตฯไม่น่าเป็นห่วงเรื่องเด็กล้นเนื่องจาก ขณะนี้มีที่นั่งว่างรับนักเรียนได้อีกประมาณ 3,000 คน ในขณะที่ชั้นม.4 รับได้อีก 1,000 กว่าคน ถึงแม้ว่าในปีีนี้จะมียอดสมัครประมาณ 2.6 หมื่นคน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่มาจากต่างจังหวัดและเด็กที่มาจากเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ฉะนั้นจะมีเด็กที่อยู่ในสพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร จะมีที่นั่งเรียนเพียงพออย่างแน่นอน