MATH CAMP ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง
มารู้จักค่ายคณิตศาสตร์เพื่อน้องครั้งที่ 1 ค่ายคณิตศาสตร์เพื่อน้องหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า MATH CAMP เป็นค่ายซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเน้นทางด้านการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อคณิตศาสตร์ และฝึกการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อบรรลุเป้าแต่ละภารกิจที่ได้รับ น้องๆมัธยมศึกษาตอนปลายที่มาเข้าในค่าย จะได้มาสัมผัสกับคณิตศาสตร์มุมใหม่ ที่เข้าใจง่ายและสนุกสนาน และเรียนรู้แนวทางเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต สิ่งที่น้องๆจะได้รับจากค่าย ไม่ใช่แค่ความรู้อย่างเดียวเท่านั้น ทางค่าย MATH CAMP ของเรายังมีกิจกรรมสนุกสนานเตรียมไว้ให้น้องๆอีกมากมาย จะมัวช้าอยู่ทำไมล่ะ สมัครมาเลย!!!! รายละเอียดค่าย - ค่าย MATH CAMP ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - ค่ายจัดในวันที่ 25-28 เมษายน 2556 เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน - รับสมัครน้องๆ นักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนนถึง 18 มีนาคม 2556 ที่หน้าเว็บไซต์ของค่าย - ประกาศรายผลการรับสมัครวันที่ 25 มีนาคม 2556 ที่หน้าเว็บไซต์ของค่าย - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และข้อมูลการเดินทางได้ที่ website : http://www.mathcamp.kmitl.ac.th และ Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Math-Camp-KMITL/358252274290710?fref=ts EMAIL : mathcampkmitl@gmail.com หรือโทร 081-307-2491 (พี่ปัทม์) 086-603-2867 (พี่เปิ้ล)