วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ 56คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษา (เพิ่มเติม) 
หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ (เรียนที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน) 
สมัครได้ด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยศิลปะฯ มช. ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2556
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที www.camt.cmu.ac.th