รับตรง ราชภัฏสวนสุนันทา ภาคปกติ รอบที่ 2 2556


มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่2  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง 25 มีนาคม 2556

หน้าเว็บไซต์หลัก  http://reg.ssru.ac.th/rg/index.php/studentapply2556