ค่ายเพราะครู เพาะคน ครั้งที่ 3 มศวค่ายเพราะครู เพาะคน ครั้งที่ 3 
รับสมัคร 25 มกราคม - 1 มีนาคม
เข้าค่าย 1 -5 เมษายน 2556 นะครับ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทาง https://www.facebook.com/nisitkruswucamp 
ดาวน์โหลดใบสมัคร ทาง http://www.mediafire.com/?by5i347pah61y12