ม.รังสิตOPEN HOUSE 2013 นวัตกรรมการศึกษาสู่ 133 สาขาอาชีพ

UploadImage

มหาวิทยาลัย รังสิต จัดงาน OPEN HOUSE 2013 นวัตกรรมการศึกษาสู่ 133 สาขาอาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ รวมทั้งผู้ประกอบการ เยี่ยมชมกิจกรรมทางวิชาการ งานวิจัยนวัตกรรม และผลงานต่างๆ ปูพื้นฐานพร้อมสร้างทางเลือกให้แก่นักเรียนที่จะก้าวสู่ระดับอุดมศึกษาใน อนาคต

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2556 เวลา 08.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
 
 ภายในงานมีกิจกรรม นิทรรศการที่น่าสนใจจากทุกคณะ/ วิทยาลัย อาทิ นิทรรศการแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล ตรวจสุขภาพฟรี  เรียนรู้ชีวิตของนักศึกษาแพทย์ เปิดบ้านอาจารย์ใหญ่ การแสดงเครื่องบินเล็ก สิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์แมลงหกขา  GANGNUM Style  การแสดง Fashion Show  สาธิตการถ่ายภาพกับนักศึกษาศิลปินดารา ฯลฯ
 
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่ เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5698-99 โทรสาร 0-2791-5700
 
กำหนดการ
 
โครงการรังสิตนิทรรศ 2556 (Open House 2013) นวัตกรรมการศึกษาสู่ 133 สาขาอาชีพ วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556เวลา 08.00 -16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
 
08.00 น. คณะครู นักเรียนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมลงทะเบียน ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1)
 
09.00 น. พิธีเปิดงานรังสิตนิทรรศ 2556 (Open House 2013) 
โดย  ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
 
- ชมการแสดงต้อนรับผู้เข้าร่วมชมงาน โดยผู้แทนจากคณะ มหาวิทยาลัยรังสิต
 
- พบกับ พี่ๆ ศิลปินดาราทุนความสามารถพิเศษ   
 
- ทอล์คโชว์ Chat & Share เริ่อง ครูแนะแนวไทยก้าวไกล ASEAN โดย อ.อรรจน์ สีหะอำไพ 
 
09.30-16.00 น. - ชมนิทรรศการ ตอบคำถามออนไลน์ รับรางวัลพิเศษและ ทดลองเรียนผ่านระบบออนไลน์ (RSU-Cyber  University)
 
- ชมนิทรรศการ การกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทโดยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของสมองและไขสันหลัง  การฝึกการทรงตัวโดยลูกบอล กิจกรรมบนรถเข็นนั่ง ตรวจการลงน้ำหนักขณะยืนและเดิน คณะกายภาพบำบัด
 
- ชมนิทรรศการ  พบกับ ศ.ดร.กฤษณา กรสินธุ์ คณบดี ให้ความรู้ด้านการผลิตยาสมุนไพร และทิศทางการแพทย์แผนตะวันออกในอนาคต การแข่งขันตอบปัญหาสมุนไพรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาธิตการผลิตยาสมุนไพร และนิทรรศการการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร Aromatherapy ศาสตร์การใช้น้ำมันหอมระเหยในการบำบัด การทำผลิตภัณฑ์อโรมา การผสมน้ำมันหอมระเหย บริการจากส่งเสริมสุขภาพและความงาม (Oriental Health & Beauty Center) บริการสุขภาพและรักษาโรค จากคลินิกการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนอินเดีย และการแพทย์อายุรเวท (อินเดีย) การนวดรักษา เพิ่มความจำ และตรวจจุดอ่อนสุขภาพ คณะการแพทย์แผนตะวันออก
 
- ชมนิทรรศการคณะทันตแพทยศาสตร์  ก่อร่าง สร้างฝัน ศาสตร์และศิลป์  ฟันสวย ยิ้มใส 
 
- ชมนิทรรศการ  อยากมีอาชีพที่ดี Optometry มีคำตอบ คณะทัศนมาตรศาสตร์
 
- ชมนิทรรศการ กิจกรรมโครงการรังสิตนิทรรศ 2556 คณะเทคนิคการแพทย์
 
- ชมนิทรรศการ นวัตกรรม อาหาร เกษตร และพลังงาน เปิดโลกจุลินทรีย์ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
 
- ชมนิทรรศการ “IT ยุคใหม่ FREE APP. โหลด GAME, COSPLAY, ระบบองค์กร ใช้สื่อใหม่อย่างสร้างสรรค์ พบกันที่ IT ตึก 5”คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
- ชมนิทรรศการ  สาธิตการถ่ายภาพ กับ (ศิลปิน/ดารานักแสดง) สาธิตการผลิตรายการโทรทัศน์ สาธิตการถ่ายทำภาพยนตร์ กับ (พี่ณเดช) คณะนิเทศศาสตร์”
 
- ชมนิทรรศการ “B.B.A FUN FRIR” “Introduction to Business Plan” คณะบริหารธุรกิจ
 
- ชมนิทรรศการ “แข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี” อบรมงบกระแสเงินสด “Accounting Event and Game”คณะบัญชี    พลิกด้านหลัง
 
- ชมนิทรรศการ ” สาธิตการฟื้นคืนชีพ การทำคลอดฉุกเฉิน กิจกรรมการวัดสัญญาณชีพ” คณะพยาบาลศาสตร์
 
- ชมนิทรรศการ “เภสัชฯ รังสิตรังสรรค์ มุ่งมั่นผลิตยาคุณภาพ อยากทราบ เรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร”      คณะเภสัชศาสตร์
 
- ชมนิทรรศการ “เปิดบ้านอาจารย์ใหญ่” เปิดโลกเคมี นิทรรศการและสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ แนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ และ Workshop ทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ เปิดโลกวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์
 
- ชมนิทรรศการคณะศิลปศาสตร์  ประตูศิลปศาสตร์ เปิดสู่ความสำเร็จ เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ทางภาษาจากสภาพแวดล้อมจริง
 
- ชมนิทรรศการ “แสดงนิทรรศการผลการเรียนของ 6 สาขาวิชา” แสดง Fashion Show จากสาขาวิชา Fashion design แสดง Cheer leader จากทีมมหาวิทยาลัยรังสิต คณะศิลปะและการออกแบบ
 
- ชมนิทรรศการ “การวัดความถนัดทางอาชีพ และการวัดแววความเป็นครู” การตอบคำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ASEAN โปสเตอร์แสดงผลงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ 
 
- ชมนิทรรศการ “การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย” ชมวิดีทัศน์ประกอบการบรรยาย คณะเศรษฐศาสตร์
 
- ชมนิทรรศการ แนะแนวการศึกษาโดยรุ่นพี่และอาจารย์ แสดงผลงานนักศึกษา เล่นเกมส์ แจกของรางวัล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
- ชมนิทรรศการ “ดิจิทัลทัศนะ” ประกวดผลงาน Workshop Showcase คณะดิจิตอลอาร์ต
 
- ชมนิทรรศการ    กิจกรรมกระไดงูสู่ประชาคมอาเซียน จิ๊กซอว์ต่อภาพสู่มรดกโลกอาเซียน การแข่งขันตอบปัญหา เกี่ยวกับ การท่องเที่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ชิงรางวัลด้านการบิน การแสดง Live Safety Demo บนเครื่องบิน สาธิตการทำ Mocktail สาธิตการจัดดอกไม้ สาธิตการแต่งหน้าเค้ก และคุกกี้ สาธิตการพับผ้าเช็ดหน้า คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
 
- ชมนิทรรศการ “บูธแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา” บัณฑิตวิทยาลัย
 
- ชมนิทรรศการ “ชมกิจกรรมการแสดงดนตรี Jazz, Classic ชมห้องปฏิบัติการ” พบศิลปิน นักร้องจาก KPN, AF และ THE VOICE   วิทยาลัยดนตรี
 
- ชมนิทรรศการ “พบนักคิด สร้างนักคิด ผลิตผู้นำ” วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
 
- ชมนิทรรศการ “International College Photogenic Session” เรียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ International Challenge   วิทยาลัยนานาชาติ
 
- ชมนิทรรศการ “ แนะแนวการศึกษา เรียนรู้ชีวิตของนักศึกษาแพทย์” วิทยาลัยแพทยศาสตร์
 
- ชมนิทรรศการ การแสดงผลงานนักศึกษา Pre-Engineer Training & Workshop หุ่นยนต์แมลงหกขา GANGNUM Style จรวดสนามแม่เหล็ก ก้าวทันโลกยานยนต์กับรถแข่ง F1 แข่งสร้างรถบรรทุกจากกระดาษ พลังลากจากหนังยาง แฟนพันธุ์แท้วิศวกรรมเคมี ย่อย ๆ สลาย ๆ ด้วยจุลินทรีย์ ครัวพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องตัดอัจฉริยะ Laser Cutting Stat Fun Game: Ultrasonic Metal ตรวจรอยร้าว ๆ โดยไม่ทำลาย Aviation Maintenance Engineering Workshop วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
 
- ชมนิทรรศการ ”การทูตคู่คุณธรรม เกม: ภาษาอังกฤษกับนัการทูต” สถาบันการทูตและการต่างประเทศ 
 
- ชมนิทรรศการ “ชมวิดีทัศน์ด้านการเรียนการสอนวิชานักบินพาณิชย์ และตอบปัญหาชิงรางวัล ชมการฝึกบิน Simulator ส ชมการแสดงเครื่องบินเล็ก และแข่งขันเครื่องบินพับกระดาษ สถาบันการบิน 
 
- ชมนิทรรศการ “ชมห้องพักนักศึกษาหอพัก บริการเครื่องดื่มสมุนไพร สำหรับผู้เข้าชม” กิจกรรมสันทนาการ/นิทรรศการหอพัก สำนักงานหอพัก
                                                     
- ชมนิทรรศการ “ห้องสมุดนำพาสู่อาเซียน เข้าถึงข้อมูลทุกที่ทุกเวลา” สำนักหอสมุด
 
- ชมนิทรรศการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
 
- ชมนิทรรศการ “Mock tail & Finger Food Workshop” Stenden Rangsit University
 
- ชมนิทรรศการ กิจกรรมตอบปัญหากฎหมาย บอร์ดนิทรรศการของคณะ คณะนิติศาสตร์
 
- ชมนิทรรศการ “แนะนำ www.dekdern.com” พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรม สันทนาการต่างๆ เช่น ร่วมทดสอบความเป็นตัวคุณกับแบบทดสอบอาชีพสำหรับอนาคต เกมฝึกสมาธิ ทักษะต่างๆ และฝึกความกล้าแสดงออก พร้อมลุ้นรับของรางวัลที่ระลึกจาก Dekdern.com 
 
หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม