ม.เกษตรฯ รับสมัครเข้าศึกษาต่อ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ป.โท และ ป.เอก ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.cab.kps.ku.ac.th

โทรศัพท์ 0 2942 8361, 0 2942 7133
เอกสารประกอบข่าว :