สธ.สรุป จบส.พระบรมราชชนก ได้เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

UploadImage

 8 กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว บุก สธ.ขอเอี่ยวบรรจุข้าราชการล็อต 22,000 อัตรา ผอ.กลุ่มบริการงานบุคคล ชี้แจงจัดอยู่ในกลุ่ม 30,000 คน ที่จะพิจารณาบรรจุ ย้ำ จากนี้คนจบจาก ส.พระบรมราชชนก ต้องเป็นพนักงาน ก.สธ.ทั้งหมด
       
       วันนี้ เวลา 09.00 น.ที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ตัวแทนลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุข 8 สายงาน ประกอบด้วย เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ทันตาภิบาล เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน เจ้าพนักงานแพทย์แผนไทย และเจ้าพนักงานพยาธิวิทยาคลินิก ประมาณ 100 คน ส่วนใหญ่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำ เพื่อขอให้พิจารณาจัดสรรอัตราบรรจุข้าราชการทั้ง 8 สายงานเข้าในอัตราข้าราชการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ สธ.ประมาณ 22,000 อัตราและแบ่งบรรจุเป็นเวลา 3 ปี ปีละราว 7,500 อัตรา เมื่อ 11 ธ.ค.ที่ผ่านมา เข้าพบและหารือกับนพ.สมควร หาญพัฒนชัยกูร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก และผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.)
       
       โดย นายวัฒนะชัย นามตะ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม รพ.น่าน จ.น่าน หนึ่งในแกนนำ กล่าวว่า ครั้งนี้ไม่ได้จะมาประท้วง แต่มาขอรับฟังความชัดเจน เกี่ยวกับการพิจารณาบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการตามอัตรากำลังที่ ครม.มีมติเห็นชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสัดส่วนของ 8 สายงานนี้รวมอยู่ด้วยหรือไม่
       
       นายวินัย สภาพจน์ เจ้าพนักงานเวชสถิติ รพ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จากผลการหารือทาง สธ.รับปากว่าจะมีการนำทั้ง 8 สายงานเข้าไปร่วมพิจารณาด้วย ซึ่งถือว่าตรงกับเป้าหมายที่เดินทางมาเรียกร้องในครั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาทาง สธ.สื่อสารไปยังหน่วยงานต่างๆ ว่า มีแค่ 21 สายงานเท่านั้น ที่มีโอกาสในการรับการบรรจุเป็นข้าราชการ ทั้งที่ความจริงแล้วยังมีสายงานอื่นอีกที่ควรจะได้รับการพิจารณาเช่นกัน
       
       นพ.สมควร กล่าวว่า ลูกจ้างชั่วคราวทั้ง 8 สายงานจัดอยู่ในลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 30,000 คน ที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการในอัตราตามที่ ครม.อนุมัติอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ได้บรรจุทุกคน ซึ่งหน่วยบริการใดและบุคคลใดจะได้รับการจัดสรรอัตราบรรจุ และได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ ที่มี นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัด สธ.เป็นประธาน ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับการบรรจุจะได้รับการพิจารณาให้เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณ สุข (ก.สธ.) โดยจะมีสิทธิสวัสดิการเพิ่มมากขึ้นใกล้เคียงกับข้าราชการ ขณะนี้ร่างระเบียบพนักงาน ก.สธ.อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ต่อไปในส่วนของบุคลากร สธ.ที่ผลิตโดยสถาบันพระบรมราชชนกจะระบุไว้ชัดเจนว่าเข้าเป็นพนักงาน ก.สธ.ทั้งหมด ซึ่งมีนักศึกษาทั้งสายพยาบาลและนักวิชาการต่างๆ ปีละ 18,000 คน

ที่มา - 
 ASTVผู้จัดการออนไลน์