ผลวิจัยคณิตฯ-วิทย์ฯ นานาชาติชี้เด็กไทยการเรียนรู้ต่ำ

UploadImage

นายปรีชาญ เดชศรี รองผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยถึงผลการวิจัยการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยา ศาสตร์ระดับนานาชาติ พ.ศ.2554 (TIMSS 2011) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมิน 63 ประเทศทั่วโลก พบว่า
 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประเทศไทยมีผลคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดอยู่ในอันดับ 34 และ 29 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมิน 52 ประเทศ และอีก 7 รัฐ 
 
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประเทศไทยมีผลคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดอยู่ในอันดับ 28 และ 25 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมิน 45 ประเทศ และอีก 14 รัฐ 
 
โดยประเทศที่พบว่ามีค่าคะแนนฉลี่ยทั้ง คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สูงใน 5 อันดับแรกอยู่ในเอเชียทั้งหมด ได้แก่ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ จีน-ไทเป ฮ่องกง และญี่ปุ่น
 
ทั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่า เด็กไทยมีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านวิทย์ฯ-คณิตฯ ค่อนข้างต่ำ ชี้ให้เห็นว่าการเรียนการสอนยังเน้นการท่องจำมากกว่าความเข้าใจ.-สำนักข่าว ไทย