Art's Camp #03 at Media Arts บางมดUploadImage


มาแล้ว!!!... สำหรับค่ายอาตส์แคมป์ ครั้งที่ 3...

          ค่ายที่เปิดโอกาสให้น้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จากทั่วทุกภาคของเมืองไทย มาเข้าร่วมกันเรียนรู้และได้สัมผัสการผลิตสื่อโดยใช้ศิลปะเป็นพื้นฐานออกแบบวันที่ 11-13 มกราคม 2556
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน


รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 60 คนเท่านั้น !
หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 มกราคม 2556


          สำหรับน้องๆ ที่สนใจและพร้อมที่จะร่วมผจญภัยไปด้วยกัน ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร+คำถาม

2. ดาวน์โหลดใบขออนุญาตผู้ปกครอง

3. ปริ้นท์ไปสมัคร และ ใบขออนุญาตผู้ปกครอง

4. กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย

5. แนบใบสมัคร/ใบขออนุญาตผู้ปกครอง/สำเนาบัตรนักเรียน/ใบรับรองผลการศึกษา/รูปถ่าย3x4 ซ.ม.ให้ติดบนใบสมัครเลย

6. ส่งมาที่ 677/1-2 ถ.พรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700


***หมายเหตุ

- ถ้าไม่สะดวกให้สแกน หรือ ถ่ายรูป ให้ชัดเจนแนบไฟล์และส่งอีเมลล์มาที่ arts_camp03@live.com

- ควรจะสแกนหรือถ่ายมาให้ชัด เพราะอาจจะมีผลต่อการคัดเลือก หากพี่ๆตรวจแล้วอ่านไม่ออก ดูไม่รู้เรื่อง หรือ ไม่ชัดเจน น้องๆ ก็อาจจะเสียผลประโยชน์ไป

- การส่งทางอีเมลล์ (สแกนหรือถ่ายรูป) ต้องเก็บฉบับจริงไว้ด้วย หากน้องๆ มีสิทธิ์เข้าร่วม น้องๆ จะต้องเอาฉบับจริงมายืนยันในวันค่ายด้ว