คำขวัญวันเด็กปี 56 จากนายกรัฐมนตรี

UploadImage

 เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th  เผยแพร่คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งเขียนด้วยลายมือ ข้อความว่า "รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน"
พร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการ จะจัดพิมพ์หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556  ปีนี้มีชื่อหนังสือว่า “ต้นกล้าของความซื่อสัตย์"  เนื้อหาภายในเล่ม ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระวรธัมโมวาทสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 จากนายกรัฐมนตรี สารจากนายกรัฐมนตรี สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และบทความจากเด็กนักเรียนทั่วประเทศ อาทิ บทความเรื่อง หนูรักในหลวง เทิดราชาราชินีศรีแผ่นดิน คุณธรรมเด็กดี อนาคตของฉัน อนาคตของชาติ ลูกเสือน้อยกับต้นไม้ใหญ่ วาดการ์ตูนให้สนุก พอดี...มีพอใช้...ใจมีสุข  รักภาษาถิ่นบ้านเกิด เป็นต้น จัดพิมพ์จำหน่ายในราคาเล่มละ 15 บาท เปิดให้ผู้สนใจสั่งจอง ติดต่อสั่งจองได้ที่ ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ องค์การค้าของ สกสค. โทร. 0 2514 4007, 02514 4010  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.