ขยันกันได้แล้ว !! จะมีนักเรียนเพียง 35.89% ที่จะสอบติด มหาวิทยาลัยรัฐบาล !!


ตารางนี้คือตารางรับสมัครนักศึกษาใหม่  ในปีการศึกษา 2555 นะครับ  จะเห็นว่า สถาบัน รัฐบาล จะรับได้  75031 + 58705 คน  รวมเป็น 133,736 คน เท่านั้น !!!    ขอยกตัวเลขนักเรียนผู้ที่สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2554  โดยวิชาสังคมมีผู้เข้าสอบ 372,622 คน
นั่นหมายความว่า    
นักเรียน 372,622 คน แต่จะมีนักเรียนเพียง  133,736 คน หรือประมาณ 35.89 % ที่ได้เข้าเรียนสถาบันของรัฐบาล !!! 
ต่อมาเรามาดูกันรายสถาบันของรัฐบาลนะครับว่ารับนักศึกษาได้เท่าไรกันบ้าง
เรามาลองมองกันแบบสุดๆ คิดซะว่าเด็กส่วนใหญ่ก็อยากเข้าสถาบันดังๆ ผมขอเลือกมา 4 สถาบัน คือ เกษตรศาสตร์ บางเขน , จุฬาลงกรณ์ , ธรรรมศาสตร์ รังสิต และ มหิดล
เราลองนำตัวเลขจำนวนนักศึกษา / นักเรียนทั้งประเทศ
                                     24607/ 372,622
                                 =  6.45813096

โอ้บระเจ้า มีนักเรียน   6.458 % เท่านั้น  ที่จะสอบติดสถาบันชั้นนำของประเทศ