ลาดกระบังเปิดตัววิศวกรรมป้องกันประเทศ...แห่งแรกของไทย


UploadImage


          คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) The Faculty of  Engineering, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITTL) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัววิศวกรรมป้องกันประเทศ...แห่งแรกของไทย ชูงานวิจัยนวัตกรรม...ลดการพึ่งพาและนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ


          ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวเรื่อง อุตสาหกรรมและวิศวกรรมป้องกันประเทศ พร้อมเปิดหลักสูตรปริญญาโทวิศวกรรมป้องกันประเทศเป็นแห่งแรกของประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยียุทโธปกรณ์ เพื่อลดการนำเข้าและการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ พร้อมไปกับยกระดับขีดความสามารถในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย อันนำไปสู่การเป็นประเทศที่พึ่งพาตนเองด้านความมั่นคงได้ในที่สุด นอกจากนี้ยังแสดงตัวอย่างผลงานวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมป้องกันประเทศที่ ได้นำไปใช้จริงในพื้นที่