อยากเรียนครูต้องรู้ Admissions นอกจากPAT5 แล้วยังต้องมี PAT1 PAT2 PAT3

ปีนี้เป็นปีแรงที่ปรับหลักเกณฑ์ใหม่ ทำให้ คณะครุศาสตร์ หลายสถาบัน หันมาใช้ PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยด้วย  มีสถาบันไหนบ้างมาดูกันจ้า

ม.ขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์   ใช้ PAT2
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์    ใช้ PAT1
นเรศวร
คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีวะ  ใช้ PAT2
คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณิตศาสตร์                 ใช้ PAT1
ศิลปากร
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ  ใช้  PAT80
ลาดกระบัง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม 5 ปี                         ใช้ PAT3
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 5 ปี                                ใช้ PAT4
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์สภาพแวดล้อมภายใน 5 ปี      ใช้ PAT4
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์การออกแบบ 5 ปี                   ใช้  PAT4
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร 5 ปี                            ใช้ PAT2
บางมด
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล       ใช้ PAT3
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา             ใช้ PAT3
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    ใช้ PAT3
นอกจากสถาบันเหล่านี้แล้วคิดว่ายังมี  ทั้ง ม.ราชภัฎ และ ม.ราชมงคล อีกหลายแห่ง  น่าจะมีการปรับเกณฑ์รับสมัครด้วย  ดังนั้นใครอยากเรียนก็ควรจะสมัคร PAT อื่นๆ ไว้ด้วย

ปล .สำหรับสถาบัน หรือ สาขาอื่นๆที่ยกตัวอย่างมายังคงใช้สัดส่วนเดิมคือ  GAT 30%  PAT5  20%  สำหรับสาขาที่ใช้ PATอื่นในการคัดเลือกด้วย เกณฑ์คัดเลือกจะเปลี่ยนเป็น  GAT10 PAT5 20% และ PAT1,2,3,4, อีก 20%

ขอบคุณ unigang