" ค่ายยุวชนสาธารณสุข ครั้งที่ 8 " [Health Camp 8]


" ค่ายยุวชนสาธารณสุข ครั้งที่ 8 " [Health Camp 8]
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2556


สำหรับน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายการเรียน วิทย์-คณิต ทุกคน :)

เรียนสาธารณสุขจบไปแล้วเป็นอะไร ?
พบกับสาระน่ารู้ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน
- ประเภทเดี่ยว รับ 110 คน
- ประเภทกลุ่ม (กลุ่มละ 3 คน) จำนวน 30 กลุ่ม *

*สำหรับผู้สมัครประเภทกลุ่ม
1.ผู้ที่สมัครประเภทกลุ่ม ต้องส่ง วีดีโอ ความยาว 1-2 นาที เนื้อหาเกี่ยวกับ “การส่งเสริมสุขภาพ”
2.การคัดเลือกผู้สมัครประเภทกลุ่ม จะพิจารณาจากวีดีโอ และคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 30 กลุ่ม (90 คน)
3.วีดีโอที่ผ่านการคัดเลือกดีที่สุด 3 ลำดับแรก จะได้รับเงินรางวัล พร้อมประกาศณียบัตร จาก คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม : 20 ธันวาคม 2555 
ทาง www.facebook.com/HealthCamp8

ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม : 26 – 30 ธันวาคม 2555


Download ใบสมัคร และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/HealthCamp8