ค่ายฟ้าหม่น..คนดี ครั้งที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


 
สัตวแพทย์เรียนอะไร? จะใช่เราหรือไม่ ? ร่วมกันหาคำตอบได้ทีนี่ !!!
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง วันที่ 28 ธค. 2555 
เริ่มค่าย 26-27 มค. 2556
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 
http://www.facebook.com/FahmhonCamp6