ยันแอดมิชชั่น 56 ใช้จีแพ็กซ์สัดส่วน 20%


UploadImage

"พงษ์อินทร์" ย้ำแอดมิชชั่นประจำปี 2556 ยังใช้คะแนน  GPAX ตามสูตรเดิม สัดส่วน 20% หลัง ศธ.ออกประกาศให้โรงเรียนใช้สูตรคำนวณผลการเรียนเฉลี่ยสะสมใหม่ ที่ใช้คะแนนโอเน็ตถ่วง 20% ชี้  GPAX สูตรใหม่แค่บอกเกรดนักเรียนศึกษาจบชั้น ม.6 เท่านั้น ไม่มีผลกับแอดมิชชั่น หลังนักเรียนงง


          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ออกประกาศใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พ.ศ.2551 ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมต้น และมัธยมปลาย โดยจะใช้คะแนนโอเน็ตถ่วงน้ำหนักคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม หรือ GPAX ของผู้เรียน ในสัดส่วน 20 ต่อ 80 ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไปนั้น


          ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย หรือแอดมิชชั่นฟอรั่ม เปิดเผยว่า การใช้คะแนน  GPAX เพื่อยื่นคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง หรือแอดมิชชั่น ประจำปี 2556 ซึ่งมีสัดส่วน 20% จาก 100% นั้น ยังใช้สูตรการคำนวณ GPAX เดิมในการยื่นคัดเลือกไม่ใช้คะแนน GPAX ตามสูตรคำนวณใหม่ที่ ศธ.ประกาศใช้คะแนนโอเน็ตมาถ่วงอีกที ทั้งนี้ เนื่องจากแอดมิชชั่นปี 2556 ได้ใช้คะแนนโอเน็ตมาคัดเลือก 30% อยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง แต่อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรของแอดมิชชั่น ทางเราก็จะแจ้งให้นักเรียนที่ได้รับผล กระทบทราบก่อนอยู่แล้ว


          สำหรับปีการศึกษาหน้านั้น ก็อาจมีความเป็นไปได้ที่จะนำการคำนวณ  GPAX ตามสูตรคำนวณใหม่ มาใช้กับ  GPAX ที่ยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัยหรือแอดมิชชั่น ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เบื้องต้นหากจะใช้ GPAX ตามสูตรคำนวณใหม่จริง ก็อาจต้องปรับสัดส่วนคะแนนโอเน็ต 30% ด้วย ทั้งนี้ สำหรับตนเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว เพราะมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการสร้างความเท่าเทียมกัน โดยการใช้ข้อ สอบมาตรฐานกลางในการเทียบเคียงการให้เกรดของโรงเรียนต่างๆ ระหว่างในเมืองกับชนบท

          "ขอสรุปเพื่อไม่ให้นักเรียนต้องสับสนว่า GPAX ในปีการศึกษา 2555 จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.GPAX ตามสูตรคำนวณใหม่ของ ศธ. ซึ่งไม่มีผลต่อการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัยและแอดมิชชั่น แต่จะเป็นเพียงการแสดงผลการเรียนของนักเรียนที่ศึกษาจบชั้น ม.6 เท่านั้น และ 2.GPAX ตามสูตรคำนวณเดิม ซึ่งใช้ในการแอดมิชชั่นประจำปี 2556 ขณะที่แอดมิชชั่นในปีต่อๆ ไปจะใช้  GPAX สูตรคำนวณใหม่หรือไม่ และต้องปรับสัดส่วนคะแนนโอเน็ตเท่าใด เป็นเรื่องของอนาคตแต่ที่ประชุมแอดมิชชั่นฟอรั่มก็ยังไม่เคยได้หารือเรื่อง ดังกล่าวมาก่อนอย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงของแอดมิชชั่นใดๆ ทปอ.จะแจ้งให้นักเรียนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่อไป" ผศ.ดร.พงษ์อินทร์กล่าว.

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์