รับตรง โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ บางมด 2556

>> เปิดระบบรับสมัคร วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555  ถึง  6 กุมภาพันธ์  2556<<

Download กำหนดการ โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
Download เกณฑ์การรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์
หมายเหตุ
ผู้ สมัครที่สนใจสมัครโครงการคัดเลือกตรง ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ทั้งวุฒิ ม.6 และ ปวช. ต้องสอบ GAT/PAT และ 7 วิชาสามัญ ตามเกณฑ์ที่ คณะ/ภาควิชา กำหนด
  • สทศ. เปิดรับสมัครสอบ GAT/PAT : วันจันทร์ที่ 2 – วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555
  • สอบ GAT/PAT : วันเสาร์ที่ 6 – วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555
  • ประกาศผลสอบ GAT/PAT : วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555
  • สทศ. เปิดรับสมัครสอบ 7 วิชาสามัญ : วันพุธที่ 10 – วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555
  • สอบ 7 วิชาสามัญ : วันเสาร์ที่ 5 – วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2556
  • ประกาศผลสอบ 7 วิชาสามัญ : วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556