โควตาพิเศษสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.เเม่ฟ้าหลวง 2556

UploadImage

โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร
ประจำปีการศึกษา 2556 (โควตาพิเศษสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- มีความสามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์เท่านั้น 
- ผู้ที่สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  มี GPAX และ GPA  วิชาวิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.75  
- ผู้ที่สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและบรรจุ มีคะแนน GPAX และ GPA  วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50


กำหนดการ
รับสมัคร                                                  5 พฤศจิกายน 2555 ถึง 21 มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก               1 กุมภาพันธ์ 2556
ยืนยันสิทธิ์                                              1 กุมภาพันธ์ ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
                     22 กุมภาพันธ์ 2556 


ค่าสมัคร 300 บาท
ค่ายืนยันสิทธฺ์ 6000 บาทสมัครออนไลน์ได้ที่ : https://reg.mfu.ac.th/wregistrar/quotaai56.aspx