ประกาศผลสอบตรง มศว 2556

  UploadImage


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประกาศผลสอบข้อเขียน ปริญญาตรี (สอบตรง) ปีการศึกษา 2556 แล้ว !!!
 
สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อในระบบงานรับนิสิตใหม่ ที่ 

http://admission.swu.ac.th/
 
 
และเนื่องจากในขณะนี้มีผู้ที่เข้าไปตรวจรายชื่อในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก จนอาจจะเข้าไปตรวจสอบได้ยาก

นักเรียนสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ ได้ในเฟซบุ๊ค
 
พี่ มศว พาน้องสอบ
 
http://www.facebook.com/SeniorSWU

นอกจากนี้จะมีการติดประกาศที่ใต้อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี (ริมถนนอโศกมนตรี) 

นอกจากนี้สามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดต่าง ๆ ได้จาก "P'Dome Eduzones

http://blog.eduzones.com/socialdome/101098

http://www.facebook.com/PDomeEduzonesขั้นตอนการตรวจรายชื่อ


UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage