เปิดรับสมัครแล้ว รับตรงทั่วประเทศ และ โควตา 12 จังหวัด ม.บูรพา 2556

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2556

ประเภท รับตรงทั่วประเทศ , โควตา 12 จังหวัดภาคตะวันออก ,
โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์   รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 -29 พฤศจิกายน 2555 

 ข่าวรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
    ระเบียบการ สอบคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) (ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2556  ระเบียบการ    สมัครวันที่ 19 พ.ย. 55 – 30 ม.ค. 56
    โครงการช้างเผือก 12 จังหวัด คณะวิทยาศาสตร์  ระเบียบการ    สมัคร วันที่ 9 - 29 พ.ย. 55
    รับสมัคร รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1  ระเบียบการ    สมัครครั้งที่ 1 วันที่ 9 - 29 พ.ย. 2555   ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 7 มี.ค. 2556  
    รับสมัคร รับตรงทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1  ระเบียบการ    สมัครครั้งที่ 1 วันที่ 9 - 29 พ.ย. 2555    ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 7 มี.ค. 2556    ประกาศขอแก้ไขรหัสสาขาวิชา [Click]  
  หน้าเว็บไซต์หลัก   http://regservice.buu.ac.th/