รับตรง ราชมงคลธัญบุรี เปิดระบบ 1 ธ.ค.นี้

 UploadImage


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศการเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 (สอบตรง) มหาวิทยาลัยฯ แล้ว...

โดยเปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ม.6 ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2556

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2556

รายละเอียดการเปิดรับจะแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บ www.oreg.rmutt.ac.th

ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายรับเข้าศึกษาฯ 02-5493613-5