สทศ.รับถ้าข้อสอบผิดพลาด ต้องยกประโยชน์ให้นักเรียนUploadImage         

          รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิด เผยว่า ตามที่ สทศ. จัดทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ แกต และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ แพต ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 6-9 ต.ค. นั้น ในภาพรวมการจัดสอบ 3 วันที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนกรณีผลกระทบจากพายุแกมีนั้น เท่าที่สอบถามไปยังศูนย์สอบต่าง ๆ ทราบว่า ไม่ได้มีผลกระทบกับการมาสอบของนักเรียน เพราะนักเรียนส่วนใหญ่มีการเตรียมพร้อมอย่างดี และเบื้องต้นทราบว่าจำนวนนักเรียนที่ขาดสอบมีเพียง 6% ของผู้เข้าสอบทั้งหมดซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา


          ต่อข้อถามมีนักเรียนจำนวนมากโพสต์ข้อความผ่านทางเว็บไซต์ว่า ข้อสอบแพต 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ และแพต 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู มีปัญหาคำถามไม่ชัดเจน บางข้อไม่มีคำตอบ และเห็นว่า สทศ. ต้องให้คะแนนฟรี รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวว่า ยอมรับว่าข้อสอบแกตและแพตค่อนข้างยากเพราะเป็นข้อสอบที่ใช้คัดเลือกคน ดังนั้นจะต้องคัดเด็กให้ได้ตรงตามความสามารถจริง ๆ ซึ่งหลังจากสอบเสร็จทุกวิชา สทศ.จะนำข้อสอบที่เห็นว่ามีปัญหาส่งให้คณะกรรมการออกข้อสอบแต่ละวิชาไป วิเคราะห์หาค่าความยากง่ายของข้อสอบอีกครั้ง ทั้งนี้ในการดำเนินการสอบนั้น สทศ.จะยึดหลักการทางวิชาการ ความเป็นธรรมและประโยชน์กับนักเรียนมากที่สุด ดังนั้นหากพบว่าข้อสอบผิดพลาดจริงก็ต้องยกประโยชน์ให้แก่นักเรียน.

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์