รับตรงผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น ม.เกษตร

การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556
-----------------------------------
รับสมัครผ่านทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 2 - 11 ตุลาคม 2555
ชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 2 - 12 ตุลาคม 2555

ขั้นตอนการสมัครโควตากีฬามีดังนี้
  1. 1. สร้างบัญชีรหัสผ่าน โดยการคลิกที่หัวข้อด้านซ้ายมือ "สร้างบัญชีรหัสผ่าน" เลือกโควตากีฬาก่อนที่จะคลิกใบสมัคร ท่านต้องอ่านรายละเอียดในระเบียบการก่อน เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร
    2. คลิกกรอก ใบสมัคร  เลือกโควตากีฬา ให้ท่านใส่เลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านของท่าน กดปุ่มค้นหา จากนั้นให้คลิกที่กรอกใบสมัคร เพื่อเข้าไปสู่การกรอกข้อมูลใบสมัคร
  2. 3. คลิกการ แก้ไขข้อมูล เลือก โควตากีฬาให้ท่านดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของท่าน ถ้าท่านต้องการแก้ไขข้อมูลให้ท่านคลิกที่ด้านซ้ายมือ "แก้ไขข้อมูล" จากนั้น ให้ท่านใส่ เลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านของท่าน กดปุ่มค้นหา และคลิก "แก้ไข" สิ่งสำคัญ ใน การแก้ไขข้อมูลทุกครั้งท่านต้องเลือกจังหวัดและโรงเรียน , คณะและสาขาที่เลือกอีกครั้ง เพื่อยืนยันการแก้ไข และเมื่อท่านชำระเงินแล้ววันถัดไปหลังจากที่ท่านชำระเงินท่านจะไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลได้ ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูล ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
    4. การพิมพ์ใบสมัครและใบชำระเงิน ให้ ท่านคลิกที่ด้านซ้ายมือ "พิมพ์ใบสมัครและใบชำระเงิน" จากนั้นเลือกโควตากีฬา ให้ท่านใส่เลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านของท่าน กดปุ่มค้นหา และท่านสามาถเลือกพิมพ์ใบสมัครหรือใบชำระเงินตามต้องการ
  3. 5. คลิกตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร เลือกโควตากีฬา
    6. คลิกตรวจสอบรายชื่อผู้ชำระเงิน เลือกโควตากีฬา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคะแนนทางวิชาการและมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทักษะทางกีฬา   วันที่ 5 พ.ย. 2555

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบข่าวหรือที่
http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/

โทรศัพท์ 0 2942 8293 – 5 ต่อ 207

เอกสารประกอบข่าว :