เตือนนร.สอบหมอสมัครภายใน 30 ต.ค.


UploadImage

สทศ.เตือนนักเรียนสอบรับตรงและสอบ หมอของ กสพท.รีบสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชาให้ทันวันที่ 30 ต.ค.นี้ ยันข้อสอบ  GAT-PAT ครั้งที่ 1/2556 ออกข้อสอบถูกทุกข้อ


          รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยความคืบหน้าการรับสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2556 ว่า ตามที่ สทศ.เปิดรับสมัครวิชาสามัญ 7 วิชา ตั้งแต่วันที่ 10-30 ต.ค.2555 ชำระเงินพร้อมตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร วันที่ 10-31 ต.ค.2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลขที่นั่งสอบและสนามสอบ วันที่ 19 พ.ย.2555 สอบวันที่ 5-6 ม.ค.2556 และประกาศผลสอบ วันที่ 11 ก.พ.2556 นั้น ปรากฏข้อมูลการรับสมัคร ณ วันที่ 23 ต.ค.2555 มีผู้สมัคร จำนวน 105,867 คน ชำระเงินเพียงจำนวน 46,111 คน ซึ่งตัวเลขผู้ชำระเงินถือว่ายังน้อย


          ผอ.สทศ.กล่าวอีกว่า ดังนั้นอยากฝากให้นักเรียนที่จะสอบวิชาดังกล่าวให้เร่งสมัครและชำระเงินด้วย เพื่อที่จะได้มีเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องและไม่เกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมา อาทิ สมัครไม่ทัน สมัครแล้วแต่ชำระเงินไม่ทัน สมัครไม่ครบวิชาที่จะนำไปใช้ และให้เพื่อนสมัครแทนแต่เพื่อนลืม เป็นต้น ที่สำคัญผู้สมัครจะต้องตรวจสอบว่าคณะและมหาวิทยาลัยที่จะไปยื่นเข้าเรียน นั้นใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชาหรือไม่ และใช้วิชาอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้สมัครให้ครบ โดยเฉพาะนักเรียนที่จะสอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตร บัณฑิต ปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) จะต้องสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชาทุกคน เพราะถ้าไม่สมัครสอบจะหมดสิทธิ์ในการเข้า กสพท. เนื่องจากต้องใช้คะแนนดังกล่าวยื่นด้วย


          ส่วนการสมัครแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต สำหรับนักเรียนเทียบเท่า ป.6 และ ม.3 ซึ่งปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่22 ต.ค.ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่ามีนักเรียน ป.6 สมัครจำนวน 20 คน และ ม.3 สมัครจำนวน 63 คน ทุกอย่างเรียบร้อยดี ส่วนการจัดทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งจัดสอบเสร็จไปเมื่อวันที่9 ต.ค.2555 ขณะนี้กำลังตรวจข้อสอบอยู่ แต่ยังไม่มีรายการงานทุจริตและผิดระเบียบการสอบ สำหรับข้อท้วงติงของนักเรียนเรื่องข้อสอบ GAT-PAT ที่ไม่ชัดเจนนั้น ทางคณะกรรมการออกข้อสอบได้ตรวจสอบแล้ว แต่ยังไม่พบข้อผิดพลาด


ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์