ยอดผู้สมัคร โควตา ม.มหิดล 2556 !!

เหลืออีกไม่กี่วันจะปิดรับสมัครในวันที่ 31 ตุลาคม 2555
ตอนนี้มีผู้สมัครมากกว่า 35000 คนแล้ว และมียอดชำระเงินมากกว่า 25000 คน
สำหรับสาขายอดนิยมได้แก่  พยาบาลศิริราช เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
ข้อมูล  24/10/2555