ค่ายเปิดบ้าน 2 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ธรรรมศาสตร์UploadImage


ค่ายเปิดบ้าน 2 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ธรรรมศาสตร์ ตอน ส่งหมูขึ้นเขียง...ขึ้นแล้วๆ 


วันที่ 16-18 พฤษศจิกายน 2555


รับสมัคร 15-31 ตุลาคม 2555 

 

ติดตามข่าวสารที่ https://www.facebook.com/swtucamp


เอกสารประกอบข่าว :